• اولین و تنها تولید کننده زباله سوزهای چند منظوره
  • عضو دپارتمان فن آوریهای نوین پسماند دانشگاه علم و صنعت
  • عضو مرکز رشد و کارآفرینی سرای نوآوری دانشگاه آزاد
  • همکار سازمان جهانی بهداشت
  • عضو کمیسیون تدوین استاندارد ملی تاسیسات پسماند سوز سازمان ملی استانداردفلاتِک تنها برند تخصصی طراحی و ساخت انواع زباله سوز در ایران و منطقه
  • عضوکمیسیون فنی استاندارد الزامات عمومی محیط زیست در صنعت نفت
  • عضو کمیسیون تدوین استاندارد ملی تاسیسات پسماند سوز سازمان ملی استاندارد

آخرین اخبار