کانکس های تاشو

Collapsible Containers


 

شرکت فلاتِک تولید کننده یکی از پیشرفته ترین انواع کمپهای اسکان موقت و بدون نیاز به هیچگونه زیرساختی می باشد. قسمتهای مختلف کمپ ها از سرعت بسیار بالایی در برپا سازی و برچیده شدن برخوردار بوده و انتقال کانکسهای تاشو کمپ با استفاده از کمترین فضا و حداقل امکانات، مقدور است. از بهترین کاربردهای این تجهیزات می توان به سایتهای اسکان موقت از جمله: کمپهای اضطراری، نظامی، اداری، کارگری، سرویس های بهداشتی و ... در مواردی از جمله شرایط اضطراری انواع بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله، جنگ و در سایر موارد نظیر پروژه های عمرانی، راه سازی، کمپهای اسکان موقت مهاجران و … اشاره نمود. استفاده از زباله سوزهای سیار در ترکیب با این کمپهای پیشرفته ترکیب سازنده ای در مدیریت پسماند این اقامتگاههای موقت بوجود می آورد.

 


 

شرکت فلاتِک، طراح و سازنده یکی از پیشرفته ترین انواع کمپهای اسکان موقت، بدون نیاز به هیچگونه زیر ساختی می باشد.

قسمتهای مختلف کمپ از سرعت بسیار بالا در برپاسازی و پرچیده شدن برخوردار بوده و انتقال کانکسهای تاشو و انواع کانکسهای تاشو کمپ با استفاده از کمترین فضا و حداقل امکانات مقدور است.

از بهترین کاربردهای این تجهیزات می توان به سایتهای اسکان موقت از جمله: کمپهای اضطراری، نظامی، اداری، کارگری، سرویس های بهداشتی و … در مواردی از جمله شرایط اضطراری، انواع وقایع طبیعی از جمله سیل، زلزله، جنگ و در سایر موارد نظیر پروژه های عمرانی، راه سازی و کمپ های اسکان موقت مهاجران اشاره نمود.

استفاده از زباله سوزهای سیار در ترکیب با با این کمپهای پیشرفته، ترکیب ترکیب بی نظیری را در مدیریت اضطراری بوجود می آورد.

 

کانتینر تاشو، کمپهای اسکان موقت