واحد بازیابی گوگرد

Sulfur Recovery Unit


 

کاربرد سیستم بازیابی گوگرد Sulfur Recovery Unit (SRU):

با توجه به رشد مصرف انرژی و به ویژه توجه جهانی به انرژی پاک، توسعه فرآیندهای مرتبط با گاز اجتناب ناپذیر است. یکی از اهداف اصلی این فرآیندها حذف سولفید هیدروژن از گاز اسیدی واحدهای شیرین کننده در پالایشگاه های نفت و گاز است. بیشتر این گاز، ماده خطرناک و سمی سولفید هیدروژن (H2S) است که مضرات بزرگی را برای محیط زیست و انسان ایجاد می کند و امروزه مقررات زیست محیطی در مورد انتشار آن سختگیرانه تر شده است.

گوگرد عنصری ارزشمند است که در صنایع شیمیایی، کشاورزی، بهداشتی و نظامی استفاده می شود.

به دلیل مسائل زیست محیطی، انتشار H2S و SO2 حتی در مقادیر پایین مجاز نمی باشد. بنابراین در صورت عدم وجود این واحد، بهره برداری از پالایشگاه ها امکان پذیر نیست.

 

بومی سازی:

شرکت فلاتِک در راستای خودکفایی کشور و قطع نیاز ایران به واردات این واحد، با استفاده از مدارک فنی موجود، همچنین مهندسی معکوس واحدهای موجود در کشور، هم اکنون از توانایی طراحی، ساخت و بهره برداری از این واحد در قالب یک واحد تمام ایرانی برخوردار می باشد.

 

توجیه اقتصادی و جلوگیری از خروج ارز:

تمامی واحدهای بازیافت گوگرد فعلی در پالایشگاه های نفت و گاز ایران با مجوز خارجی طراحی و ساخته شده است و برای ساخت این واحدها با ظرفیت ۱۰۰ تن در روز حدود ۳۰ میلیون دلار سرمایه گذاری لازم است.

لذا بومی سازی دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز جهت این فرآیند از خروج مقدار قابل توجهی ارز جلوگیری می کند.

 

استفاده از زباله سوز جهت بازیابی گوگرد