لایروبی مخازن نفت خام

No Man Entry Tank Cleaning & Sludge Removal


 

پاکسازی لجن های نفتی و رسوبات

پردازش ضایعات نفتی | بازیافت لجن های نفتی | لایروبی و لجن زدایی مخازن نفت خام | بازیافت سوخت از لجن های نفتی | پاکسازی روباتیک مخازن نفت خام


 

اصول تکنولوژی

لجن های نفتی، زنگار، لجن و رسوبات، آب، آلودگی های سمی و میکروبی از جمله عوامل آلوده کننده تولید شده در صنایع مختلف می باشند. لجن های نفتی از جمله مهمترین عوامل آلوده کننده محیط زیست می باشد که در حال حاضر با دو فرآیند مدیریت در لندفیل و یا انتقال لجن ها به خارج از سایت مدیریت می شود.

با توجه به نیازهای مشتری و بر اساس شرایط خاص سایت، FALATec مناسب ترین روش را جهت فرآوری و استفاده مجدد از لجن های نفتی با هدف حذف کامل لندفیل از پالایشگاههای کشور ابداع و اجراء نموده است.

شرکت مهندسی فلاتک، بنیانگذار روش فرآوری و بازیافت نفت خام در داخل مخازن ذخیره روشی را پایه گذاری نموده که با استفاده از آن واحدهای بهره برداری و تعمیر و نگهداری پالایشگاههای کشور قادر خواهند بود تا بدون نیاز به ورود به مخازن نفت خام و اجرای عملیات مشکل و زمانبر رسوب زدایی مکانیکی No Man Entry Tank Cleaning & Sludge Removal، طی کوتاهترین زمان (از ۷۲ ساعت) مخازن نفت خام را با هر قطری به صورت کامل پاکسازی و قابلیت استفاده مجدد از لجن های نفتی را مقدور سازد.

 

مدیریت لجن های نفتی

 

 

شرکت فلاتک نماینده شرکت DEKONTA در ایران و منطقه

 

 جهت دریافت کاتالوگ و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.