زباله سوز سیار

mobile Incinerator


 

زباله سوزهای سیار فلاتِک از قابلیت جابجایی بین سایتهای مختلف برخوردار می باشند. از جمله کاربردهای این سری می توان به استفاده در اردوگاهها، سایتهای عمرانی، کمپهای اضطراری و جمع آوری و امحاء سیار زباله های شهری و بیمارستانی اشاره نمود.

زباله سوزهای با قابلیت جابجایی بین سایتهای مختلف از امکان زباله سوزی در حین حرکت نیز برخوردار هستند.هدف از تولید این زباله سوزها مدیریت پسماند در سایتهای موقت، کمپهای اضطراری و سایر محل های اسکان موقت می باشد.

 


 

زباله سوز سیار یک نوع سیستم امحاء متحرک زباله است که با استفاده از دمای بالا، انواع پسماندهای جامد و مایع سمی و خطرناک را به خاکستر تبدیل می‌کند و در عین حال، به دلیل دمای بالای خود، باکتری‌های مضر و میکروب‌های آن را نیز نابود می‌کند. برای ایجاد این دما، از سوختهایی نظیر نفت، گاز طبیعی یا مواد شیمیایی با نقطه اشتعال بالا استفاده می‌شود. البته، باید توجه داشت که عملیات زباله‌سوزی باید با رعایت استانداردها، مقررات ایمنی و محیط‌ زیستی انجام شده و با استفاده از سیستم فیلتراسیون مناسب، گازهای آلاینده تولید شده را تا حد استاندارد تصفیه نماییم تا از آسیب به محیط زیست جلوگیری شود.

فلاتِک طی اقدامی بی سابقه اقدام به طراحی و ساخت زباله سوزهای سیار پلاسما با قابلیت امحاء انواع زباله های ویژه، سمی و خطرناک برای اولین بار در ایران و منطقه نموده است.

زباله سوزهای فلاتِک در انواع ذیل و در ظزفیت های مختلف قابل سفارش می باشد.

لازم بذکر است، متخصصین طراح انرژی فلات قادر هستند تا در صورت وجود چند پسماند مختلف در یک واحد صنعتی، با استفاده از فن آوری های نوین شبیه سازی و تلفیق روشهای مختلف، امکان مدیریت پسماند مختلف را با استفاده از یک دستگاه امکان پذیر سازند.

 


 

 
طی تفاهم نامه های همکاری امضاء شده با شرکت FOR.TEC ایتالیا، گروه شرکتهای فلاتک به اولین تولید کننده دستگاه های زباله سوز سیار تحت استاندارد اروپا در ایران تبدیل شده و ضمن تامین نیازهای کشور جهت امحاء پسماند عفونی و شهری حجم پایین، آماده جلب سفارشهای خارجی برای صادرات زباله سوز به کشورهای همسایه نیز می باشد.

زباله سوز های سیار FALATec

 

زباله سوزهای پرتابل با قابلیت جابجایی بین سایتهای مختلف از امکان زباله سوزی در حین حرکت نیز برخوردار هستند.

 

 

زباله سوزهای سیار با قابلیت جابجایی بین سایتهای مختلف از امکان زباله سوزی در حین حرکت نیز برخوردار هستند. هدف از تولید این زباله سوزها مدیریت پسماند در سایتهای موقت، کمپهای اضطراری و سایر محل های اسکان موقت می باشد.