تولید انرژی از فاضلاب شهری

Energy Recovery from Municipal Wastewater


 

تولید انرژی برق از فاضلاب شهری

تولید انرژی برق از فاضلاب شهری یکی از اقسام انرژی های تبدیلی می باشد که با افزایش جمعیت شهرها از یک سو و گسترش صنایع ازسوی دیگر، موضوع آلودگی محیط زیست روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها در زمینه سلامت محیط زیست، چگونگی تصفیه فاضلاب‌های شهری و روستایی و جلوگیری از ورود و نفوذ این آلودگی‌ها به آب و خاک است. توسعه زندگی ماشینی از یک سو و بی توجهی افراد به منافع همگانی ازسوی دیگر هر روز محیط زیست را ناسالم‌تر می کند و حیات را در معرض خطر قرار داده است. فاضلاب تصفیه نشده، یکی از آلاینده‌هایی است که حاوی مقادیر زیادی مواد آلی فسادپذیر و آلاینده، میکرو ارگانیسم‌های بیماری‌زای متعدد و‌ترکیبات سمی است.

شرکت انرژی فلات، به عنوان طراح و سازنده تجهیزات تولید انرژی از پسماند با توانایی بهره‌برداری از گاز تولید شده در فاضلاب های شهری و تبدیل آن به انرژی از توانایی بالایی برای همکاری با سازمانهای آب و فاضلاب و شرکتهای تصفیه فاضلاب برخوردار می باشد.
لزوم ارائه پیش طرحهای مورد نیاز به انضمام طرح های توجیه مالی به سازمانهای دولتی ما را بر آن داشت، طرحهای اجرایی خود را در زمینه استحصال گاز در تصفیه خانه های فاضلاب به صورت تدوین شده و با استفاده از استاندارهای مرتبط با طرحهای بزرگ اجراء شده در کشور از جمله طرح تصفیه فاضلاب شهری سنندج مقایسه و با برخورداری از مشاوره شرکتهای بزرگی نظیر هیدرو ماشین اقدام به رفع ایرادات طراحی و بهینه سازی آن نماییم.

شرکت انرژی فلات، با هدف حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از برهم خوردن نظم آن از دیدگاه ارتقای سطح بهداشت عمومی جامعه، جلوگیری از آلودگی منابع آبی و توسعه این منابع با صرف هزینه‌های سنگین و با تحمل مشکلات اجرای این طرح‌های نو، اقدام به طراحی سیستم های جدید برای حذف و استفاده از گازهای آلاینده فاضلاب های شهری نموده است.

 


تولید گاز در تصفیه خانه های فاضلاب

تصفیه خانه فاضلاب در شهرهایی با تراکم جمعیت حدود سه میلیون نفر، روزانه به طور متوسط بالغ به میزان ۸هزارمترمکعب گاز تولید می کند .از این میزان گاز می توان با نصب تجهیزات مناسب به میزان ۱/۳ مگاوات ساعت برق تولید کرد. از این میزان تولید، می توان جهت پوشش بخشی از نیازهای برق مجموعه استفاده کرده و مازاد تولید را به شبکه سراسری برق متصل نمود.

استحصال، شیرین سازی و مصرف گاز، درنهایت منجر به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مخرب لایه ازن، رشد اقتصادی و تثبیت منبع انرژی، کاهش هزینه مصرف انرژی و افزایش بازخورد اقتصادی تصفیه خانه و نیز بهبود وضع کیفیت هوا و کاهش بوهای نامطبوع می شود.