پساب سوز دارویی

 پساب صنایع مختلف از قبیل صنایع شیمیایی، دارویی، رنگ و رزین، پالایشگاه
و پتروشیمی ها و … در صورت عدم مدیریت صحیح، به آسانی وارد آبهای زیر
زمینی شده و با توجه به وجود انواع عناصر شیمیایی، فلزات سنگین و … باعث
بروز مشکلات جدی برای سلامت انسان از جمله سرطان خواهد شد.
شرکت فلاتِک با عقد قرارداد EPCطراحی و ساخت اولین پساب سوز دارویی
کشور در سال ،1397افتخار همکاری با شرکت سبحان آنکولوژی، بزرگترین تولید
کننده داروهای ضد سرطان کشور را در زمینه امحاء پساب های دارویی بدست
آورد. اجرای موفق این پروژه در کشور، منجر به ایجاد اعتماد و عقد قراردادهای
مرتبط فلاتِک با سایر شرکتهای فعال در صنعت غذا و داروی کشور گردید

برای برقراری ارتباط جهت خرید این محصول می توانید فرم زیر را کامل کنید.

فهرست