پاکسازی حرارتی قطعات صنعتی

 یکی از مدرنترین روشهای رسوب زدایی/تمیزکاری قطعات و تجهیزات بزرگ و پیچیده در صنایع مختلف، تمیز کردن حرارتی یا Thermal Cleaning می باشد. از این روش بیشتر برای رسوب زدایی و تمیزکاری قطعاتی که در معرض رسوب و عوامل خورنده قرار دارند استفاده می شود. با استفاده از این روش می توان تجهیزات بزرگ ، حساس و پیچیده را بدون نیاز به هیچ گونه عملیات مکانیکال یا شیمیایی و به صورت کامل پاکسازی نمود.  با توجه به بومی سازی دستگاه های Thermal Cleaning یا تمیزکاری حرارتی توسط شرکت فلاتِک، پاکسازی انواع تجهیزات و قطعات صنعتی با استفاده از روش پاکسازی حرارتی میسر می باشد.

برای برقراری ارتباط جهت خرید این محصول می توانید فرم زیر را کامل کنید.

فهرست