سیستم های بیوگاز

علم بیولوژی تولید انرژی از زباله های آلی شهری را میسر کرده است. هاضم های  بی هوازی را میتوان برای تولید انرژی از انواع پسماندهای خوراکی بکار برد. امروزه، عمده انرژی مصرفی بشر از سوخت های فسیلی تامین میشود. محدود بودن منابع سوخت های فسیلی و مضرات فراوان آن در آلودگی و گرم کردن کره زمین ، استفاده از انرژی های نو را لازم الاجرا کرده است. هاضم های بی هوازی را میتوان برای تولید انرژی از زباله های جامد شهری به کار برد و علاوه برکاستن از آلودگی محیطی، از پسماند بدست آمده نیز در کشاورزی و صنایع شیمیایی استفاده کرد.

برای برقراری ارتباط جهت خرید این محصول می توانید فرم زیر را کامل کنید.

فهرست