زباله سوز چندکاره

زباله سوز و پساب سوز همزمان ”فالتِک” برای اولین بار در خاورمیانه، از قابلیت امحاء همزمان انواع پسماند و پساب به صورت همزمان برخوردار می باشد. این دستگاه فاقد هر گونه دود و بو بوده و کلیه پارامترهای مجاز سازمان محیط زیست را پوشش می دهد. طراحی این سیستم توسط متخصصین ”فالتک” صورت پذیرفته و بنابراین ظرفیت هر دستگاه به تناسب سفارش و با توجه به نیاز کارفرما طراحی خواهد شد. از قابلیت های منحصر بفرد این دستگاه، می توان به توانایی این سیستم در امحاء انواع لجن های صنعتی از جمله لجن های نفتی اشاره کرد.

برای برقراری ارتباط جهت خرید این محصول می توانید فرم زیر را کامل کنید.

فهرست