زباله سوز لجن های نفتی

مدیریت لجن های نفتی به عنوان یکی از بزرگترین معضالت شرکتهای نفت و گاز و سایر صنایع مصرف کننده هیدروکربن ها مطرح بوده و میزان بسیار زیادی از آلودگیهای زیست محیطی کشورهای صاحب منابع سوختهای فسیلی در اثر مدیریت ناقص و یا عدم مدیریت این پسماند ایحاد می شود. شرکت فالتِک تنها شرکت فعال در حوزه طراحی و ساخت سیستمهای امحاء لجن های نفتی در کشور، با دارا بودن سابقه انجام پروژه در کشورهای ایران، عراق، آذربایجان و عمان از آمادگی کامل جهت طراحی و ساخت دستگاههای کامال ایرانی امحاء لجن های نفتی در ظرفیت های مختلف برخوردار می باشد.

برای برقراری ارتباط جهت خرید این محصول می توانید فرم زیر را کامل کنید.

فهرست