زباله سوز شهری

شرکت FALATec به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای خاورمیانه در زمینه طراحی، ساخت، راه اندازی و بهره برداری از انواع سیستم های مدیریت پسماند، قادر به تامین انواع زباله سوزهای شهری در ظرفیتهای 10 تا 100 تن می باشد. بارگیری این دستگاهها از دو طریق اتوماتیک و بارگیری از طریق مخازن فلزی امکان پذیر می باشد. دستگاه مذبور از قابلیت امحاء انواع زباله های شهری و بیمارستانی به صورت همزمان برخوردار بوده و کلیه مراحل فرآیند از طریق اتاق بهره برداری، قابل مشاهده و کنترل می باشد.

برای برقراری ارتباط جهت خرید این محصول می توانید فرم زیر را کامل کنید.

فهرست