زباله سوز بیمارستانی

 زباله های مراكز درماني و بهداشتي ، كه بيشتر در بيمارستان ها ، آزمايشگاه ها و درمانگاه ها توليد ميشوند ، به علت آلوده بودن و همچنين زيانهاي ناشي از عدم مديريت بهداشتي، باعث ازدياد و اشاعه انواع بيماريهاي خطرناك و مسري شده و تهديدي جدي براي سلامت انسان و محيط زيست مي باشد. لذا با توجه به مقررات بین المللی، مناسب ترین روش جهت مدیریت زباله های پزشکی استفاده از زباله سوز می باشد 
برای برقراری ارتباط جهت خرید این محصول می توانید فرم زیر را کامل کنید.

فهرست